RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Piran


Občina: PIRAN
Publikacija: Uradne objave primorske novice (46/2007)
Organ sprejema: Nerazporejeno
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Piran 31.12.2013
Občina: PIRAN

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Piran (uradno prečiščeno besedilo) 31.12.2013
Občina: PIRAN

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Piran v najem 30.04.2011
Občina: PIRAN
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Piran 31.05.2011
Občina: PIRAN
 Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2010 28.05.2011
Občina: PIRAN
 Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Piran 04.06.2011
Občina: PIRAN
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Terapevtski center Strunjan 18.05.2011
Občina: PIRAN
 Odlok o dodeljevanju službenih stanovanj v Občini Piran v najem 25.06.2011
Občina: PIRAN
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Piran 18.06.2011
Občina: PIRAN
 Odlok o spremembi Odloka o začasni zemeljski deponiji na območju letališča v Sečovljah 30.06.2011
Občina: PIRAN
 Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Piran 30.06.2011
Občina: PIRAN
 Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 30.06.2011
Občina: PIRAN
1  2  ... 14  15 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Piran
Občina: PIRAN
Datum objave: 30.12.2013
Datum sprejema: 10.12.2013
Organ sprejema: Občinski svet

31.12.2013

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si