RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Šentjur (uradno prečiščeno besedilo) - dokument


Občina: ŠENTJUR
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (37/2011)
Datum sprejema: 21.04.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 20.05.2011
Datum začetka veljavnosti: 20.05.2011
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur - dokument 27.08.2016
Občina: ŠENTJUR

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Šentjur pri Celju - dokument 05.06.1999
Občina: ŠENTJUR
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Šentjur pri Celju - dokument 05.01.2002
Občina: ŠENTJUR
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur pri Celju - dokument 16.08.2006
Občina: ŠENTJUR
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur pri Celju - dokument 24.03.2007
Občina: ŠENTJUR
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur pri Celju - dokument 26.03.2011
Občina: ŠENTJUR

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Poslovnik Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju ter njegovih delovnih teles- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠENTJUR

09.06.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Hruševec – EUP ŠE190/1, ŠE190/2 in ŠE189 - dokument 23.04.2022
Občina: ŠENTJUR
 Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra - dokument 09.04.2022
Občina: ŠENTJUR
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za spremembo podrobnejše namenske rabe na območju enote urejanja prostora ŠE196, za izvedbo gradnje večstanovanjskega objekta z zunanjo ureditvijo - dokument 14.07.2018
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur – sprememba št. 2 - dokument 14.07.2018
Občina: ŠENTJUR
 Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijske cone Šentjur (EUP ŠE119) z okoljskim poročilom - dokument 29.06.2018
Občina: ŠENTJUR
 Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Cerovec 12, Šentjur - dokument 29.06.2018
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o sestavi in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Šentjur - dokument 23.06.2018
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o varovanju pitne vode za Prevorje - dokument 23.06.2018
Občina: ŠENTJUR
 Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2017 - dokument 09.06.2018
Občina: ŠENTJUR
 Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra - dokument 09.06.2018
Občina: ŠENTJUR
1  2  ... 11  12 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si