RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Šentjur (uradno prečiščeno besedilo) - dokument


Občina: ŠENTJUR
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (37/2011)
Datum sprejema: 21.04.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 20.05.2011
Datum začetka veljavnosti: 20.05.2011
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur 27.08.2016
Občina: ŠENTJUR
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur 29.06.2024
Občina: ŠENTJUR

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Poslovnik Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju ter njegovih delovnih teles - Občinska podlaga
Občina: ŠENTJUR

09.06.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo proizvodno-poslovnih objektov v delu Industrijske cone Šentjur – območje »Bohor« 13.08.2011
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Šentjur 13.08.2011
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur 06.08.2011
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o spremembah Odloka o določitvi in imenovanju ulic in cest na območju Občine Šentjur pri Celju 06.08.2011
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o spremembah Odloka o spremembi območij naselij Šentjur, Podgrad, Hruševec, Podgorje, Nova vas in Bezovje 06.08.2011
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem 05.11.2011
Občina: ŠENTJUR
 Sklep ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 05.11.2011
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena navezovalne ceste Dramlje–Šentjur in zadrževalnika visokih voda Voglajne 19.11.2011
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Šentjur 13.01.2012
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o spremembah Odloka o spremembi območij naselij Šentjur, Podgrad, Hruševec, Podgorje, Nova vas in Bezovje 30.12.2011
Občina: ŠENTJUR
1  2  ... 24  25 

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur pri Celju 26.03.2011
Občina: ŠENTJUR
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur pri Celju 24.03.2007
Občina: ŠENTJUR
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur pri Celju 16.08.2006
Občina: ŠENTJUR
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Šentjur pri Celju 05.01.2002
Občina: ŠENTJUR
 Statut Občine Šentjur pri Celju 05.06.1999
Občina: ŠENTJUR

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si