RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Odranci


Občina: ODRANCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (20/2001)
Datum sprejema: 2001-02-16 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 04.04.2001 Datum konca veljavnosti: 28.12.2011
Razdelki:

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Odranci 27.07.2007
Občina: ODRANCI
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Odranci 13.01.2004
Občina: ODRANCI
 Statut Občine Odranci 28.12.2011
Občina: ODRANCI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o zaključnem računu proračunu Občine Odranci za leto 2001 07.05.2002
Občina: ODRANCI
 Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2002 07.05.2002
Občina: ODRANCI
 Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Odranci 14.05.2002
Občina: ODRANCI
 Odlok o podelitvi koncesije za vzdrževanje in upravljanje sistema CATV na območju Občine Odranci 14.05.2002
Občina: ODRANCI
 Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Odranci 14.05.2002
Občina: ODRANCI
 Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Odranci 10.04.2002
Občina: ODRANCI
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 01.01.2003
Občina: ODRANCI
 Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Odranci 20.04.2001
Občina: ODRANCI
 Odlok o režijskem obratu v Občini Odranci 13.04.2001
Občina: ODRANCI
 Odlok o preskrbi in odjemu pitne vode na območju Občine Odranci 13.04.2001
Občina: ODRANCI
1  2  ... 11  12 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Odranci
Občina: ODRANCI
Datum objave: 26.07.1995
Datum sprejema: 1995-04-30 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

10.08.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si