RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln in o urejanju javnih tržnic ter sejmišč v Občini Ajdovščina - dokument


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (57/2011)
Datum sprejema: 30.06.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.06.2011 Datum konca veljavnosti: 01.01.2018
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Ostalo

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln ter o gospodarjenju z javnimi tržnicami in sejmišči v Občini Ajdovščina - dokument 01.01.2018
Občina: AJDOVŠČINA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o trgovini - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Ajdovščina (7/99)- dokument - Občinska podlaga
Občina: AJDOVŠČINA

19.08.1999

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o tržnem redu v Občini Ajdovščina - dokument
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave: 16.04.2003
Datum sprejema: 27.03.2003
Organ sprejema: Občinski svet

01.05.2003

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si