RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Ivančna Gorica - dokument


Občina: IVANČNA GORICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (59/2011)
Datum sprejema: 29.06.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 09.08.2011
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica - dokument 15.10.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica - dokument 14.12.2013
Občina: IVANČNA GORICA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument 20.02.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Statut Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2) - dokument 30.11.2015
Občina: IVANČNA GORICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Ivančna Gorica- dokument - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

13.08.2004
 Poslovnik občinskega sveta občine Ivančna Gorica - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica - dokument 22.02.2020
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2018 - dokument 05.05.2018
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2018 - dokument 05.05.2018
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Ivančna Gorica - dokument 26.12.2017
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o denarnih socialnih pomočeh v Občini Ivančna Gorica - dokument 23.12.2017
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra na zemljiščih - dokument 23.12.2017
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra parc. št. 2003/29, k.o. 1831 – Višnje - dokument 23.12.2017
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2003/32, k.o. 1831 – Višnje - dokument 23.12.2017
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2003/32, k.o. 1831 – Višnje - dokument 23.12.2017
Občina: IVANČNA GORICA
 Sklep o pridobiti statusa javnega dobra parc. št. 652/2 in 671/4 obe k.o. 1810 – Stična - dokument 23.12.2017
Občina: IVANČNA GORICA
1  2  ... 29  30 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Ivančna Gorica - dokument
Občina: IVANČNA GORICA
Datum objave: 12.08.2004
Datum sprejema: 11.05.2001
Organ sprejema: Občinski svet

13.08.2004

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si