RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Poljčane, spremembe v letu 2008 - dokument


Občina: POLJČANE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (79/2011)
Datum sprejema: 20.09.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 08.10.2011
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Statut Občine Poljčane- dokument - Občinska podlaga
Občina: POLJČANE

03.02.2007

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Dolgoročni plan - prostorski del občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986-2000 dopolnjen 1991 - dokument
Občina: POLJČANE
Datum objave:
Datum sprejema: 09.01.1992
Organ sprejema: Skupščina občine

15.09.1992

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si