RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Ljubno (uradno prečiščeno besedilo) - dokument


Občina: LJUBNO
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (80/2011)
Datum sprejema: 15.09.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 15.09.2011
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Ljubno - dokument 28.04.2007
Občina: LJUBNO
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ljubno - dokument 06.08.2011
Občina: LJUBNO

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Ljubno- dokument - Občinska podlaga
Občina: LJUBNO

28.04.2007

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljubno ob Savinji - dokument 15.10.2016
Občina: LJUBNO
 Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra - dokument 14.10.2016
Občina: LJUBNO
 Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra - dokument 14.10.2016
Občina: LJUBNO
 Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra - dokument 14.10.2016
Občina: LJUBNO
 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2016 - dokument 07.10.2016
Občina: LJUBNO
 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2016 - dokument 07.10.2016
Občina: LJUBNO
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke (LN IPC Loke) - dokument 09.09.2016
Občina: LJUBNO
 Sklep o sprejemu Izjave o seznanitvi z višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine za zaprtje in izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Bočna – Podhom v Občini Gornji Grad - dokument 26.08.2016
Občina: LJUBNO
 Sklep o sprejemu Izjave o seznanitvi z višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine za zaprtje in izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Bočna – Podhom v Občini Gornji Grad - dokument 26.08.2016
Občina: LJUBNO
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ljubno - dokument 30.07.2016
Občina: LJUBNO
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si