RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Črnomelj


Občina: ČRNOMELJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (83/2011)
Datum sprejema: 04.10.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 05.11.2011
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe Statuta Občine Črnomelj 27.08.2022
Občina: ČRNOMELJ
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj 19.04.2014
Občina: ČRNOMELJ
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj 05.11.2016
Občina: ČRNOMELJ

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Črnomelj (uradno prečiščeno besedilo) 12.04.2003
Občina: ČRNOMELJ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Občina: ČRNOMELJ
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 24.11.2016
Občina: ČRNOMELJ
 Sklep o oblikovanju odškodnin, najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti Občine Črnomelj za leto 2018
Občina: ČRNOMELJ
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomen 16.04.2020
Občina: ČRNOMELJ
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 22.12.2022
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o turistični taksi v Občini Črnomelj
Občina: ČRNOMELJ
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Majer – stanovanjska soseska in Majer-nova pozidava, v enotah urejanja prostora ČR_10/7 in ČR_10/8 05.11.2022
Občina: ČRNOMELJ
 Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 29.10.2022
Občina: ČRNOMELJ
 Sklep o začasnem financiranju Občine Črnomelj v letu 2023 15.12.2022
Občina: ČRNOMELJ
1  2  ... 43  44 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Črnomelj
Občina: ČRNOMELJ
Datum objave: 28.10.1999
Datum sprejema: 1999-09-28 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

12.11.1999
 Statut Občine Črnomelj (uradno prečiščeno besedilo)
Občina: ČRNOMELJ
Datum objave: 11.04.2003
Datum sprejema: 26.03.2003
Organ sprejema: Občinski svet

12.04.2003

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si