RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o javni razsvetljavi v Občini Ajdovščina - dokument


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (91/2011)
Datum sprejema: 27.10.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 29.11.2011
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o cestah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Ajdovščina (7/99)- dokument - Občinska podlaga
Občina: AJDOVŠČINA

19.08.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o cenah storitev vzdrževanja javne razsvetljave - dokument 10.12.2011
Občina: AJDOVŠČINA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si