RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica - dokument


Občina: IVANČNA GORICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (92/2011)
Datum sprejema: 26.10.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 02.12.2011
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Poslovnik občinskega sveta

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica - dokument 14.12.2013
Občina: IVANČNA GORICA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument 20.02.2015
Občina: IVANČNA GORICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Občine Ivančna Gorica- dokument - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

09.08.2011

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o podelitvi priznanj oziroma nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2017 - dokument 22.04.2017
Občina: IVANČNA GORICA
 Statut Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument 20.02.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument 20.02.2015
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o zazidalnem načrtu I4/a »Novi center Ivančna Gorica« – UPB št. 1 - dokument 29.07.2014
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica za leto 2014 - dokument 09.05.2014
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica - dokument 24.03.2012
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica - dokument 24.03.2012
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 29.02.2012
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 29.02.2012
Občina: IVANČNA GORICA
 Pravilnik o pogojih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov - dokument 24.12.2011
Občina: IVANČNA GORICA
1  2 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Poslovnik občinskega sveta občine Ivančna Gorica
Občina: IVANČNA GORICA
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Občinski svet


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si