RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Poljčane - dokument


Občina: POLJČANE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (93/2011)
Datum sprejema: 02.11.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 03.12.2011
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas - dokument 29.07.2017
Občina: POLJČANE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica - dokument 09.06.2015
Občina: POLJČANE
 Odlok o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o. - dokument 29.11.2012
Občina: POLJČANE
 Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno trgovski objekt Jager v Poljčanah - dokument 21.09.2012
Občina: POLJČANE
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o. - dokument
Občina: POLJČANE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica - dokument
Občina: POLJČANE

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Poljčane - dokument
Občina: POLJČANE
Datum objave: 19.01.2007
Datum sprejema: 10.01.2007
Organ sprejema: Občinski svet

03.02.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si