RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev - dokument


Občina: POLJČANE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (94/2011)
Datum sprejema: 02.11.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 26.11.2011
Razdelki: NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Zdravstvo in socialno varstvo: Socialno skrbstvo, varstvo otrok in družine, varstvo socialno ogroženih, invalidov in ostarelih

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o socialnem varstvu - Državna podlaga

 Statut Občine Poljčane- dokument - Občinska podlaga
Občina: POLJČANE

03.02.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si