RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje - dokument


Občina: CELJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (101/2011)
Datum sprejema: 06.12.2011 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka uporabe: 01.01.2012
Datum začetka veljavnosti: 27.12.2011
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Promet in zveze

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje - dokument 01.03.2022
Občina: CELJE
 Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje - dokument 01.08.2018
Občina: CELJE
 Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje - dokument 01.01.2018
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje - dokument 01.07.2017
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje - dokument 05.07.2016
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje - dokument 28.06.2014
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje - dokument 17.07.2013
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje - dokument 13.10.2012
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje - dokument 24.03.2012
Občina: CELJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o pravilih cestnega prometa - Državna podlaga

 Zakon o financiranju občin - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Mestne občine Celje- dokument - Občinska podlaga
Občina: CELJE

29.07.1995

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Celje - dokument 28.04.2018
Občina: CELJE
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih cest v Mestni občini Celje - dokument 13.10.2012
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanja javnih cest in urejanja prometne signalizacije ter o podelitvi koncesije teh gospodarskih javnih služb v Mestni občini Celje - dokument 14.07.2012
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanja javnih cest in urejanja prometne signalizacije ter o podelitvi koncesije teh gospodarskih javnih služb v Mestni občini Celje - dokument 12.05.2012
Občina: CELJE
 Pravilnik o izvajanju nadzora nad plačevanjem parkirnine na javnih parkirnih površinah na območju Mestne občine Celje - dokument 28.12.2011
Občina: CELJE

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o občinskih cestah - dokument
Občina: CELJE
Datum objave: 21.10.1999
Datum sprejema: 05.10.1999
Organ sprejema: Mestni svet

05.11.1999
 Odlok o ureditvi prometa v Mestni občini Celje - dokument
Občina: CELJE
Datum objave: 28.10.1999
Datum sprejema: 05.10.1999
Organ sprejema: Mestni svet

12.11.1999
 Pravilnik o namestitvi in odstranitvi naprave oziroma klešč, ki prepreči odpeljati vozilo, za blokado nepravilno parkiranega vozila v Mestni občini Celje - dokument
Občina: CELJE
Datum objave: 14.06.2001
Datum sprejema: 17.05.2001
Organ sprejema: Župan občine

15.06.2001
 Pravilnik o odstranjevanju nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih, zapuščenih oziroma dotrajanih vozil v Mestni občini Celje - dokument
Občina: CELJE
Datum objave: 14.06.2001
Datum sprejema: 17.05.2001
Organ sprejema: Župan občine

15.06.2001

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si