RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ustanovitvi Skupnega organa Občine Postojna in Občine Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna - dokument


Občina: POSTOJNA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (103/2011)
Datum sprejema: 21.06.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 31.12.2011
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Povezave občin: Skupni organi javnih podjetij in javnih zavodov
OBČINSKA UREDITEV: Povezave občin: Organi skupne občinske uprave
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe Javna podjetja

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupnega organa Občine Postojna in Občine Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna - dokument 27.06.2015
Občina: POSTOJNA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih družbah - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Pivka- dokument - Občinska podlaga
Občina: PIVKA

04.08.1999
 Statut Občine Postojna- dokument - Občinska podlaga
Občina: POSTOJNA

04.04.2007

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin Postojna in Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna - dokument
Občina: POSTOJNA
Datum objave: 17.04.2009
Datum sprejema: 07.04.2009
Organ sprejema: Občinski svet

02.05.2009

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si