RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Razkrižje


Občina: RAZKRIŽJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (103/2011)
Datum sprejema: 05.12.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 17.12.2011
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.8 Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Statut Občine Razkrižje - Občinska podlaga
Občina: RAZKRIŽJE

06.03.1999
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Razkrižje - Občinska podlaga
Občina: RAZKRIŽJE

30.04.2011

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Razkrižje
Občina: RAZKRIŽJE
Datum objave: 26.03.2010
Datum sprejema: 12.3.2010
Organ sprejema: Občinski svet

10.04.2010

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si