RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Šentjur - dokument


Občina: ŠENTJUR
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (108/2011)
Datum sprejema: 20.12.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 13.01.2012
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Vodna oskrba

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Šentjur - dokument 12.07.2014
Občina: ŠENTJUR

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠENTJUR

22.05.2010
 Statut Občine Šentjur (uradno prečiščeno besedilo)- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠENTJUR

20.05.2011

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o oskrbi z vodo - dokument
Občina: ŠENTJUR
Datum objave: 12.09.1997
Datum sprejema: 25.08.1997
Organ sprejema: Občinski svet

20.09.1997

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si