RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Štore - dokument


Občina: ŠTORE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (1/2012)
Datum sprejema: 21.12.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 21.12.2012
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Štore - dokument 21.04.2018
Občina: ŠTORE
 Spremembe Statuta Občine Štore - dokument 14.06.2014
Občina: ŠTORE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – KMETIJA KLINAR - dokument 12.03.2022
Občina: ŠTORE
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Klinar - dokument 17.04.2021
Občina: ŠTORE
 Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Svetina - dokument 16.06.2018
Občina: ŠTORE
 Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Svetina - dokument 16.06.2018
Občina: ŠTORE
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Štore - dokument 16.06.2018
Občina: ŠTORE
 Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Štore - dokument 02.06.2018
Občina: ŠTORE
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Štore - dokument 02.06.2018
Občina: ŠTORE
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Štore - dokument 21.04.2018
Občina: ŠTORE
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Štore - dokument 21.04.2018
Občina: ŠTORE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Draga, Severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih - dokument 14.04.2018
Občina: ŠTORE
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Štore - dokument
Občina: ŠTORE
Datum objave: 13.08.1999
Datum sprejema: 30.06.1999
Organ sprejema: Občinski svet

28.08.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si