RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Mestne občine Nova Gorica - dokument


Občina: NOVA GORICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (13/2012)
Datum sprejema: 02.02.2012 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka veljavnosti: 06.03.2012
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Nova Gorica - dokument 29.04.2017
Občina: NOVA GORICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina - dokument 30.12.2022
Občina: NOVA GORICA
 Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju januar–marec 2023 - dokument 03.12.2022
Občina: NOVA GORICA
 Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – rebalans II - dokument 29.10.2022
Občina: NOVA GORICA
 Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob železniški postaji – jug - dokument 15.10.2022
Občina: NOVA GORICA
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica - dokument 15.10.2022
Občina: NOVA GORICA
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o izvajanju ustanoviteljskih pravic in organizaciji ter delovanju zavoda »VISOKOŠOLSKO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE PRIMORSKE« - dokument 15.10.2022
Občina: NOVA GORICA
 Sklep o potrditvi lokacijske preveritve - dokument 15.10.2022
Občina: NOVA GORICA
 Odlok o spremembi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Nova Gorica - dokument 15.10.2022
Občina: NOVA GORICA
 Sklep o pripravi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Oljčni gaj Loke - dokument 03.10.2022
Občina: NOVA GORICA
 Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica - dokument 01.10.2022
Občina: NOVA GORICA
1  2  ... 26  27 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave – časopis OKO, št. 6/02) - dokument
Občina: NOVA GORICA
Datum objave:
Datum sprejema: 21.02.2002
Organ sprejema: Mestni svet

15.03.2002

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si