RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Mestne občine Nova Gorica - dokument


Občina: NOVA GORICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (13/2012)
Datum sprejema: 02.02.2012 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka veljavnosti: 06.03.2012
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Nova Gorica - dokument 29.04.2017
Občina: NOVA GORICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Nova Gorica - dokument 19.07.2018
Občina: NOVA GORICA
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Trnovo zahod - dokument 23.06.2018
Občina: NOVA GORICA
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Trnovo zahod - dokument 23.06.2018
Občina: NOVA GORICA
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina« - dokument 23.06.2018
Občina: NOVA GORICA
 Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica - dokument 11.05.2018
Občina: NOVA GORICA
 Odlok o spremembah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica - dokument 27.04.2018
Občina: NOVA GORICA
 Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 - dokument 26.04.2018
Občina: NOVA GORICA
 Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 - dokument 26.04.2018
Občina: NOVA GORICA
 Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln v Mestni občini Nova Gorica - dokument 14.04.2018
Občina: NOVA GORICA
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava - dokument 07.04.2018
Občina: NOVA GORICA
1  2  ... 22  23 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave – časopis OKO, št. 6/02) - dokument
Občina: NOVA GORICA
Datum objave:
Datum sprejema: 21.02.2002
Organ sprejema: Mestni svet

15.03.2002

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si