RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ZAP70 – 2 (BT) Zapreval območje turizma 1 - dokument


Občina: GORENJA VAS-POLJANE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (14/2012)
Datum sprejema: 16.02.2012 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 10.03.2012
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Navezuje na

Naziv Velja od
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja ZAP 70 – 2 (BT) Zapreval območje turizma 1 - dokument 20.11.2010
Občina: GORENJA VAS-POLJANE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Statut Občine Gorenja vas-Poljane - Občinska podlaga
Občina: GORENJA VAS-POLJANE

 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja ZAP 70 – 2 (BT) Zapreval območje turizma 1- dokument - Občinska podlaga
Občina: GORENJA VAS-POLJANE

20.11.2010

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si