RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Ribnica - dokument


Občina: RIBNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (17/2012)
Datum sprejema: 09.02.2012 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 20.03.2012
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o potrditvi investicije obnove ceste Škrlovica–Zlati Rep - dokument 08.05.2021
Občina: RIBNICA
 Sklep o lokacijski preveritvi za odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora Ri125 - dokument 09.01.2021
Občina: RIBNICA
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju razvoja starega mestnega jedra Ribnice - dokument 09.01.2021
Občina: RIBNICA
 Pravilnik o spremembah Pravilnika o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Ribnica - dokument 09.01.2021
Občina: RIBNICA
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v Občini Ribnica za programsko obdobje 2015–2020 - dokument 09.01.2021
Občina: RIBNICA
 Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah - dokument 31.12.2020
Občina: RIBNICA
 Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica za leto 2021 - dokument 29.12.2020
Občina: RIBNICA
 Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2021 - dokument 29.12.2020
Občina: RIBNICA
 Sklep o potrditvi Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Ribnica - dokument 01.12.2020
Občina: RIBNICA
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica - dokument 24.11.2020
Občina: RIBNICA
1  2  ... 14  15 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Ribnica - dokument
Občina: RIBNICA
Datum objave: 05.05.2000
Datum sprejema: 06.04.2000
Organ sprejema: Občinski svet

20.05.2000
 Statut Občine Ribnica - dokument
Občina: RIBNICA
Datum objave:
Datum sprejema: 12.11.2020
Organ sprejema: Občinski svet

02.01.2021

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si