RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o organizaciji javnega podjetja Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna - dokument


Občina: POSTOJNA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (25/2012)
Datum sprejema: 15.03.2012 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 17.04.2012
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe Javna podjetja

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji javnega podjetja Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna - dokument 27.06.2015
Občina: POSTOJNA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih družbah - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Pivka- dokument - Občinska podlaga
Občina: PIVKA

04.08.1999
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka- dokument - Občinska podlaga
Občina: PIVKA

03.03.1996
 Statut Občine Postojna- dokument - Občinska podlaga
Občina: POSTOJNA

04.04.2007
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna- dokument - Občinska podlaga
Občina: POSTOJNA

08.11.2008

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija p.o., Postojna v Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna - dokument
Občina: POSTOJNA
Datum objave: 22.08.1997
Datum sprejema: 03.07.1997
Organ sprejema: Občinski svet

06.09.1997

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si