RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Dobrova - Polhov Gradec - dokument


Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (26/2012)
Datum sprejema: 28.03.2012 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 21.04.2012
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča - dokument 21.05.2022
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
 Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča - dokument 21.05.2022
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Dobrova - Polhov Gradec - dokument 16.04.2022
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2022 - dokument 02.04.2022
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
 Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Dobrova - Polhov Gradec - dokument 02.04.2022
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
 Sklep o seznanitvi s predlogom Sklepa o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča in o javni razgrnitvi sklepa - dokument 01.04.2022
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
 Sklep o seznanitvi s predlogom Sklepa o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča in o javni razgrnitvi sklepa - dokument 01.04.2022
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
 Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2021 - dokument 30.03.2022
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
 Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2022 - dokument 17.01.2022
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2021 - dokument 06.11.2021
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
1  2  ... 12  13 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Dobrova - Polhov Gradec
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema:


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si