RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Dobrova - Polhov Gradec - dokument


Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (26/2012)
Datum sprejema: 28.3.2012 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 21.04.2012
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec 13.07.2019
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Dobrova - Polhov Gradec (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) 09.12.2022
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec 15.05.2012
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dobrova - Polhov Gradec 15.05.2012
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
 Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Dobrova - Polhov Gradec 14.05.2012
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2012 15.05.2012
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Dobrova - Polhov Gradec 19.06.2012
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
 Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov 27.10.2012
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
 Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Dobrova - Polhov Gradec 13.10.2012
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
 Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrova - Polhov Gradec 27.10.2012
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
 Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec 13.10.2012
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2012 13.11.2012
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
1  2  ... 19  20 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Dobrova - Polhov Gradec
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Nerazporejeno


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si