RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Gorje - dokument


Občina: GORJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (32/2012)
Datum sprejema: 24.04.2012 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 19.05.2012
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Gorje- dokument - Občinska podlaga
Občina: GORJE

20.01.2007

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled - dokument
Občina: GORJE
Datum objave:
Datum sprejema: 30.03.2006
Organ sprejema: Občinski svet

28.04.2006

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si