RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kočevje - dokument


Občina: KOČEVJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (32/2012)
Datum sprejema: 16.04.2012 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 19.05.2012
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Vodna oskrba

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Poslovnik Občinskega sveta občine Kočevje- dokument - Občinska podlaga
Občina: KOČEVJE

04.09.1999
 Statut Občine Kočevje- dokument - Občinska podlaga
Občina: KOČEVJE

23.04.1999
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje- dokument - Občinska podlaga
Občina: KOČEVJE

15.07.1995

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kočevje - dokument 07.11.2015
Občina: KOČEVJE
 Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kočevje - dokument 24.12.2013
Občina: KOČEVJE
 Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2012 - dokument 24.11.2012
Občina: KOČEVJE
 Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kočevje - dokument 04.07.2012
Občina: KOČEVJE

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kočevje - dokument
Občina: KOČEVJE
Datum objave: 22.06.2001
Datum sprejema: 28.05.2001
Organ sprejema: Občinski svet

30.06.2001

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si