RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanja javnih cest in urejanja prometne signalizacije ter o podelitvi koncesije teh gospodarskih javnih služb v Mestni občini Celje - dokument


Občina: CELJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (34/2012)
Datum sprejema: 24.04.2012 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka veljavnosti: 12.05.2012 Datum konca veljavnosti: 01.01.2013
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe Koncesije
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Promet in zveze

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o cestah - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Mestne občine Celje- dokument - Občinska podlaga
Občina: CELJE

29.07.1995
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje- dokument - Občinska podlaga
Občina: CELJE

29.03.2006
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje- dokument - Občinska podlaga
Občina: CELJE

27.03.2010
 Odlok o režijskem obratu v Mestni občini Celje- dokument - Občinska podlaga
Občina: CELJE

24.04.2010
 Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje- dokument - Občinska podlaga
Občina: CELJE

27.12.2011

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanja javnih cest in urejanja prometne signalizacije ter o podelitvi koncesije teh gospodarskih javnih služb v Mestni občini Celje - dokument
Občina: CELJE
Datum objave:
Datum sprejema: 06.12.2011
Organ sprejema: Mestni svet

27.12.2011

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si