RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Oplotnica - dokument


Občina: OPLOTNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (35/2012)
Datum sprejema: 09.03.2012 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 29.05.2012
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument 03.06.2017
Občina: OPLOTNICA
 Sklep o ukinitvi javnega dobra - dokument 29.09.2015
Občina: OPLOTNICA
 Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015 - dokument 29.09.2015
Občina: OPLOTNICA
 Sklep o začetku priprave 1. spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica - dokument 12.09.2015
Občina: OPLOTNICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica - dokument 09.06.2015
Občina: OPLOTNICA
 Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2015 - dokument 04.04.2015
Občina: OPLOTNICA
 Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar–marec 2015 - dokument 19.12.2014
Občina: OPLOTNICA
 Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 - dokument 19.12.2014
Občina: OPLOTNICA
 Sklep o ukinitvi statusa javno dobro - dokument 19.12.2014
Občina: OPLOTNICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja turističnega območja z nastanitvijo - dokument 27.09.2014
Občina: OPLOTNICA
1  2  3  4 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Oplotnica - dokument
Občina: OPLOTNICA
Datum objave: 23.04.1999
Datum sprejema: 30.03.1999
Organ sprejema: Občinski svet

08.05.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si