RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Ajdovščina - dokument


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (44/2012)
Datum sprejema: 31.05.2012 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 26.06.2012
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina - dokument 21.06.2018
Občina: AJDOVŠČINA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina - dokument 24.02.2018
Občina: AJDOVŠČINA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina - dokument 24.11.2015
Občina: AJDOVŠČINA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ajdovščina - dokument 01.01.2019
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ajdovščina - dokument 28.07.2018
Občina: AJDOVŠČINA
 Pravilnik o spremembi Pravilnika o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov - dokument 14.07.2018
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina - dokument 07.07.2018
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018 - dokument 07.07.2018
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o potrditvi Cenika uporabe tržnih prostorov in sejmišča ter najema stojnic - dokument 01.07.2018
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Ajdovščina - dokument 27.06.2018
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o potrditvi mandata člana Občinskega sveta Občine Ajdovščina - dokument 31.05.2018
Občina: AJDOVŠČINA
 Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2017 - dokument 19.05.2018
Občina: AJDOVŠČINA
 Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Ajdovščina - dokument 31.03.2018
Občina: AJDOVŠČINA
1  2  ... 17  18 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Ajdovščina (7/99) - dokument
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave: 04.08.1999
Datum sprejema: 15.07.1999
Organ sprejema:

19.08.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si