RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Ajdovščina - dokument


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (44/2012)
Datum sprejema: 31.05.2012 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 26.06.2012 Datum konca veljavnosti: 11.06.2022
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina - dokument 21.06.2018
Občina: AJDOVŠČINA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina - dokument 24.02.2018
Občina: AJDOVŠČINA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina - dokument 24.11.2015
Občina: AJDOVŠČINA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Ajdovščina - dokument 11.06.2022
Občina: AJDOVŠČINA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Popravek Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina - dokument 07.06.2022
Občina: AJDOVŠČINA
 Popravek v prilogi Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina - dokument 01.06.2022
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ajdovščina - dokument 14.05.2022
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina - dokument 01.05.2022
Občina: AJDOVŠČINA
 Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021 - dokument 12.04.2022
Občina: AJDOVŠČINA
 Popravek v prilogi Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina - dokument 11.04.2022
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina - dokument 07.04.2022
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina - dokument 02.04.2022
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah Odloka o priznanjih Občine Ajdovščina - dokument 26.03.2022
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina - dokument 12.03.2022
Občina: AJDOVŠČINA
1  2  ... 26  27 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Ajdovščina (7/99) - dokument
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave: 04.08.1999
Datum sprejema: 15.07.1999
Organ sprejema:

19.08.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si