RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Mestne občine Ljubljana - dokument (popr. 12.04.2001)


Občina: LJUBLJANA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (26/2001)
Datum sprejema: 22.03.2001
Datum začetka veljavnosti: 12.04.2001
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Ljubljana - dokument 07.11.2015
Občina: LJUBLJANA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Ljubljana - dokument 01.03.2012
Občina: LJUBLJANA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Ljubljana - dokument 30.05.2007
Občina: LJUBLJANA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut mestne občine Ljubljana - dokument 10.06.1995
Občina: LJUBLJANA
 Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 24.07.2007
Občina: LJUBLJANA
 Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 01.04.2016
Občina: LJUBLJANA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Ljubljana- dokument - Občinska podlaga
Občina: LJUBLJANA

27.01.2001
 Statut mestne občine Ljubljana- dokument - Občinska podlaga
Občina: LJUBLJANA

10.06.1995

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o določitvi turistične takse v Mestni občini Ljubljana - dokument 01.05.2018
Občina: LJUBLJANA
 Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce - dokument 03.03.2018
Občina: LJUBLJANA
 Odredba o določitvi območij za pešce - dokument 03.03.2018
Občina: LJUBLJANA
 Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina - dokument 03.03.2018
Občina: LJUBLJANA
 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Ljubljanski grad - dokument 03.03.2018
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana - dokument 03.03.2018
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Ljubljana - dokument 03.03.2018
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ljubljana - dokument 03.03.2018
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o dopolnitvah Odloka o razglasitvi Tobačne tovarne v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 06.01.2018
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o razglasitvi Vile Zlatica za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 06.01.2018
Občina: LJUBLJANA
1  2  ... 55  56 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si