RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest in koncesiji za gradnjo javnih cest na območju Občine Šentjur - dokument


Občina: ŠENTJUR
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (46/2012)
Datum sprejema: 12.06.2012 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 20.06.2012
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe Koncesije
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Čiščenje in vzdrževanje javnih površin

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o cestah - Državna podlaga

 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Odlok o občinskih cestah- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠENTJUR

04.08.1999
 Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Šentjur- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠENTJUR

28.08.2007
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠENTJUR

22.05.2010
 Statut Občine Šentjur (uradno prečiščeno besedilo)- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠENTJUR

20.05.2011

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si