RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Mirna - dokument


Občina: MIRNA
Publikacija: Uradno glasilo slovenskih občin (21/2011)
Datum sprejema: 16.08.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 01.09.2011
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi poteka meje med naseljema Stan in Debenec - dokument 06.05.2017
Občina: MIRNA
 Pravilnik o podeljevanju priznanj »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna« - dokument 26.12.2015
Občina: MIRNA
 Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje - dokument 06.05.2015
Občina: MIRNA
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje - dokument 28.12.2013
Občina: MIRNA
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje - dokument 28.12.2013
Občina: MIRNA
 Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Mirna v Občini Mirna in Občini Šentrupert - dokument 16.11.2012
Občina: MIRNA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si