RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold - dokument


Občina: PREBOLD
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (88/2012)
Datum sprejema: 08.11.2012 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 24.11.2012
Razdelki: JAVNE FINANCE: Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Prebold- dokument - Občinska podlaga
Občina: PREBOLD

15.08.2006

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold - dokument
Občina: PREBOLD
Datum objave: 09.03.2007
Datum sprejema: 01.03.2007
Organ sprejema: Občinski svet

09.03.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si