RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Tržič - dokument


Občina: TRŽIČ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (19/2013)
Datum sprejema: 21.02.2013 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 05.03.2013
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Tržič - dokument 03.10.2015
Občina: TRŽIČ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Tržič - dokument 24.09.2022
Občina: TRŽIČ
 Pravilnik o dovolilnicah za vozila in tehničnih pripomočkih za upravljanje premičnih zapor - dokument 26.08.2022
Občina: TRŽIČ
 Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič - dokument 20.07.2022
Občina: TRŽIČ
 Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Tržič - dokument 09.07.2022
Občina: TRŽIČ
 Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Tržič - dokument 09.07.2022
Občina: TRŽIČ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2022 - dokument 24.06.2022
Občina: TRŽIČ
 Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra - dokument 04.06.2022
Občina: TRŽIČ
 Sklep o javnih parkirnih površinah na območju Občine Tržič, kjer se plačuje parkirnina - dokument 04.06.2022
Občina: TRŽIČ
 Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe zdravstvenega varstva otrok in mladine v Občini Tržič - dokument 04.06.2022
Občina: TRŽIČ
 Odlok o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Tržič - dokument 04.06.2022
Občina: TRŽIČ
1  2  ... 28  29 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Tržič - dokument
Občina: TRŽIČ
Datum objave: 15.03.1999
Datum sprejema: 27.01.1999
Organ sprejema: Občinski svet

30.03.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si