RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Tržič - dokument


Občina: TRŽIČ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (19/2013)
Datum sprejema: 21.02.2013 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 05.03.2013
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Tržič - dokument 03.10.2015
Občina: TRŽIČ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški muzej - dokument 21.07.2018
Občina: TRŽIČ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (4. spremembe) - dokument 21.07.2018
Občina: TRŽIČ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (4. spremembe) - dokument 21.07.2018
Občina: TRŽIČ
 Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Spominskega parka Udin boršt za zgodovinski in kulturni spomenik - dokument 21.07.2018
Občina: TRŽIČ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naravnega spomenika z oznako DOL 1 – Dovžanova soteska - dokument 21.07.2018
Občina: TRŽIČ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naravnega spomenika z oznako DOL 1 – Dovžanova soteska - dokument 21.07.2018
Občina: TRŽIČ
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma splošnega ljudskega premoženja - dokument 23.06.2018
Občina: TRŽIČ
 Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič - dokument 23.06.2018
Občina: TRŽIČ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018 - dokument 22.06.2018
Občina: TRŽIČ
 Odlok o glasilu Občine Tržič - dokument 09.06.2018
Občina: TRŽIČ
1  2  ... 14  15 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Tržič - dokument
Občina: TRŽIČ
Datum objave: 15.03.1999
Datum sprejema: 27.01.1999
Organ sprejema: Občinski svet

30.03.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si