RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Žalec - dokument


Občina: ŽALEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (29/2013)
Datum sprejema: 21.03.2013 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 20.04.2013
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Žalec - dokument 20.05.2017
Občina: ŽALEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec - dokument 04.08.2018
Občina: ŽALEC
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec - dokument 04.08.2018
Občina: ŽALEC
 Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Žalec - dokument 28.07.2018
Občina: ŽALEC
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč OPPN za OLN Vrbje ob Strugi - dokument 21.07.2018
Občina: ŽALEC
 Odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Žalec - dokument 21.07.2018
Občina: ŽALEC
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Žalec - dokument 21.07.2018
Občina: ŽALEC
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec - dokument 21.07.2018
Občina: ŽALEC
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec - dokument 21.07.2018
Občina: ŽALEC
 Sklep o določitvi neprofitne in tržne najemnine - dokument 21.07.2018
Občina: ŽALEC
 Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednika in člana občinske volilne komisije - dokument 20.07.2018
Občina: ŽALEC
1  2  ... 23  24 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Žalec - dokument
Občina: ŽALEC
Datum objave: 18.05.1999
Datum sprejema: 15.04.1999
Organ sprejema: Občinski svet

02.06.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si