RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Žalec - dokument


Občina: ŽALEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (29/2013)
Datum sprejema: 21.03.2013 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 20.04.2013
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Žalec - dokument 20.05.2017
Občina: ŽALEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o začasnem financiranju Občine Žalec v obdobju januar–marec 2023 - dokument 22.12.2022
Občina: ŽALEC
 Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za severni del enote urejanja prostora MI-1/2 - dokument 30.11.2022
Občina: ŽALEC
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu, spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec - dokument 26.11.2022
Občina: ŽALEC
 Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju zazidalnega načrta Arnovski gozd - dokument 12.11.2022
Občina: ŽALEC
 Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih – kmetija Toman - dokument 26.09.2022
Občina: ŽALEC
 Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju zazidalnega načrta Arnovski gozd - dokument 16.09.2022
Občina: ŽALEC
 Sklep o imenovanju namestnice člana Občinske volilne komisije - dokument 14.09.2022
Občina: ŽALEC
 Sklep o razrešitvi namestnice člana Občinske volilne komisije - dokument 14.09.2022
Občina: ŽALEC
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OPPN severovzhodnega dela naselja Šempeter - dokument 10.09.2022
Občina: ŽALEC
 Popravek javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit - dokument 13.08.2022
Občina: ŽALEC
1  2  ... 31  32 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Žalec - dokument
Občina: ŽALEC
Datum objave: 18.05.1999
Datum sprejema: 15.04.1999
Organ sprejema: Občinski svet

02.06.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si