RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrepolje - dokument


Občina: DOBREPOLJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (57/2013)
Datum sprejema: 04.06.2013 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 20.07.2013
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrepolje- dokument - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

06.03.1996
 Statut Občine Dobrepolje- dokument - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

21.03.2008

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Cenik oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki - dokument 01.04.2017
Občina: DOBREPOLJE
 Cenik čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Dobrepolje - dokument 13.10.2016
Občina: DOBREPOLJE
 Cenik oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki - dokument 13.05.2016
Občina: DOBREPOLJE
 Cenik ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dobrepolje - dokument 01.01.2016
Občina: DOBREPOLJE
 Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov ter naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Dobrepolje - dokument 27.11.2015
Občina: DOBREPOLJE
 Cenik oskrbe s pitno vodo, storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami in ravnanja s komunalnimi odpadki - dokument 15.07.2015
Občina: DOBREPOLJE
 Cenik čiščenja in odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Dobrepolje - dokument 04.07.2014
Občina: DOBREPOLJE
 Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobrepolje - dokument 29.04.2014
Občina: DOBREPOLJE
 Cenik oskrbe s pitno vodo, storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami in ravnanja s komunalnimi odpadki - dokument 26.04.2014
Občina: DOBREPOLJE

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Dobrepolje - dokument
Občina: DOBREPOLJE
Datum objave: 15.12.2008
Datum sprejema: 02.12.2008
Organ sprejema: Občinski svet

23.12.2008
 Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Dobrepolje - dokument
Občina: DOBREPOLJE
Datum objave:
Datum sprejema: 29.09.2009
Organ sprejema: Občinski svet

24.10.2009

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si