RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Ločica pri Polzeli – II. faza - dokument


Občina: POLZELA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (58/2013)
Datum sprejema: 26.06.2013 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 09.07.2013
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o zazidalnem načrtu Ločica pri Polzeli – II. faza (uradno prečiščeno besedilo 1) - dokument 30.06.2017
Občina: POLZELA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Statut Občine Polzela- dokument - Občinska podlaga
Občina: POLZELA

20.10.2007

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o zazidalnem načrtu Ločica pri Polzeli - II. faza - dokument
Občina: POLZELA
Datum objave:
Datum sprejema: 24.11.1994
Organ sprejema: Skupščina občine

23.12.1994

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si