RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Pivka - dokument


Občina: PIVKA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (62/2013)
Datum sprejema: 04.07.2013 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 06.08.2013
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Vodna oskrba

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Pivka- dokument - Občinska podlaga
Občina: PIVKA

04.08.1999
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka- dokument - Občinska podlaga
Občina: PIVKA

03.03.1996

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Pivka - dokument
Občina: PIVKA
Datum objave:
Datum sprejema: 17.02.2009
Organ sprejema: Občinski svet

16.03.2010

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si