RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec - dokument (popr. 25.10.2013)


Občina: ŽALEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (64/2013)
Datum sprejema: 29.07.2013 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 31.07.2013
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Navezuje na

Naziv Velja od
 Obvezna razlaga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec - dokument 09.11.2013
Občina: ŽALEC
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o UN Petrovče - dokument 05.05.2015
Občina: ŽALEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Statut Občine Žalec- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŽALEC

20.04.2013

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP2 - dokument
Občina: ŽALEC
Datum objave: 05.07.1996
Datum sprejema: 30.05.1996
Organ sprejema: Občinski svet

20.07.1996
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP3 - dokument
Občina: ŽALEC
Datum objave: 05.07.1996
Datum sprejema: 16.05.1996
Organ sprejema: Občinski svet

30.07.1996
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP4 - dokument
Občina: ŽALEC
Datum objave: 18.07.1996
Datum sprejema: 16.05.1996
Organ sprejema: Občinski svet

02.08.1996
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja občine Žalec z oznako PUP 1 - dokument
Občina: ŽALEC
Datum objave: 10.07.1992
Datum sprejema: 28.05.1992
Organ sprejema: Skupščina občine

18.07.1992
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks SPREMENJEN NAZIV Odlok o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks - dokument
Občina: ŽALEC
Datum objave: 24.12.1992
Datum sprejema: 16.11.1992
Organ sprejema: Skupščina občine

01.01.1992
 Odlok o lokacijskem načrtu za daljnovod 110 KV Podlog-Mozirje, odsek Podlog-Letuš - dokument
Občina: ŽALEC
Datum objave: 24.12.1992
Datum sprejema: 26.11.1992
Organ sprejema: Skupščina občine

01.01.1993
 Urbanistične zasnove naselja Žalec kot sestavni del sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Žalec - dokument
Občina: ŽALEC
Datum objave: 23.12.1993
Datum sprejema: 25.11.1993
Organ sprejema: Skupščina občine

25.11.1993
 Odlok o urbanističnem načrtu mesta Žalec
Občina: ŽALEC
Datum objave: 14.04.1971
Datum sprejema: 31.03.1971
Organ sprejema:

22.04.1971
 Odlok o zazidalnem načrtu zahodnega dela soseske "Vrt" Petrovče - Dobriša vas
Občina: ŽALEC
Datum objave: 14.04.1971
Datum sprejema: 31.03.1971
Organ sprejema:

22.04.1971
 Odlok o urbanističnem načrtu naselja Šempeter
Občina: ŽALEC
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema:

1234

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si