RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica - dokument


Občina: POLJČANE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (66/2013)
Datum sprejema: 26.06.2013 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 20.08.2013
Razdelki: NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Vzgoja, izobraževanje in šport: Predšolska vzgoja

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o vrtcih - Državna podlaga

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o zavodih - Državna podlaga

 Statut Občine Poljčane- dokument - Občinska podlaga
Občina: POLJČANE

03.02.2007
 Statut Občine Slovenska Bistrica- dokument - Občinska podlaga
Občina: SLOVENSKA BISTRICA

27.07.2010
 Statut Občine Makole- dokument - Občinska podlaga
Občina: MAKOLE

30.01.2007
 Statut Občine Oplotnica- dokument - Občinska podlaga
Občina: OPLOTNICA

29.05.2012

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Oton Župančič« Slovenska Bistrica - dokument
Občina: POLJČANE
Datum objave:
Datum sprejema: 06.05.2008
Organ sprejema: Občinski svet

19.08.2008

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si