RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Polzela - dokument


Občina: POLZELA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (78/2013)
Datum sprejema: 03.09.2013 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 05.10.2013 Datum konca veljavnosti: 09.07.2016
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Polzela - dokument 27.06.2015
Občina: POLZELA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Polzela - dokument 09.07.2016
Občina: POLZELA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del EUP 39 KPR LS v naselju Ločica ob Savinji z oznako LOČICA IV - dokument 11.05.2019
Občina: POLZELA
 Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Polzela - dokument 09.07.2016
Občina: POLZELA
 Statut Občine Polzela - dokument 09.07.2016
Občina: POLZELA
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec - dokument 23.04.2016
Občina: POLZELA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Polzela - dokument 27.02.2016
Občina: POLZELA
 Odlok o prenehanju javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela - dokument 31.12.2015
Občina: POLZELA
 Odlok o ustanovitvi Turističnoinformacijskega centra Občine Polzela - dokument 31.12.2015
Občina: POLZELA
 Sklep o redni likvidaciji javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela - dokument 31.12.2015
Občina: POLZELA
 Letni program športa v Občini Polzela za leto 2016 - dokument 25.12.2015
Občina: POLZELA
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec - dokument 25.12.2015
Občina: POLZELA
1  2  3  4  5  6  7  8 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Polzela - dokument
Občina: POLZELA
Datum objave: 05.10.2007
Datum sprejema: 30.08.2007
Organ sprejema: Občinski svet

20.10.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si