RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. - dokument


Občina: DOBREPOLJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (85/2013)
Datum sprejema: 09.07.2013 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 19.10.2013
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe Javna podjetja

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. - dokument 10.05.2014
Občina: DOBREPOLJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih družbah - Državna podlaga

 Statut Občine Dobrepolje- dokument - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

21.03.2008
 Statut Občine Grosuplje- dokument - Občinska podlaga
Občina: GROSUPLJE

23.01.2010
 Statut Občine Ivančna Gorica- dokument - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

09.08.2011

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Cenik oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki - dokument 01.04.2017
Občina: DOBREPOLJE
 Cenik čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Dobrepolje - dokument 13.10.2016
Občina: DOBREPOLJE
 Cenik oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki - dokument 13.05.2016
Občina: DOBREPOLJE
 Cenik ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dobrepolje - dokument 01.01.2016
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Občine Dobrepolje - dokument 14.11.2015
Občina: DOBREPOLJE
 Cenik oskrbe s pitno vodo, storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami in ravnanja s komunalnimi odpadki - dokument 15.07.2015
Občina: DOBREPOLJE
 Cenik čiščenja in odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Dobrepolje - dokument 04.07.2014
Občina: DOBREPOLJE
 Cenik oskrbe s pitno vodo, storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami in ravnanja s komunalnimi odpadki - dokument 26.04.2014
Občina: DOBREPOLJE

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o ustanovitvi skupnega organa v javnem podjetju Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje - dokument
Občina: DOBREPOLJE
Datum objave:
Datum sprejema: 25.05.2004
Organ sprejema: Občinski svet

30.06.2004
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrepolje - dokument
Občina: DOBREPOLJE
Datum objave: 19.02.1996
Datum sprejema: 06.02.1996
Organ sprejema: Občinski svet

06.03.1996
 Odlok o javnih gospodarskih službah v občini Grosuplje - dokument
Občina: DOBREPOLJE
Datum objave:
Datum sprejema: 02.03.1994
Organ sprejema: Skupščina občine

09.04.1994

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si