RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o subvencioniranju gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šentjur


Občina: ŠENTJUR
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (94/2013)
Datum sprejema: 22.10.2013 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 23.11.2013
Razdelki: II JAVNE FINANCE: II.4 Ostalo
V NARAVA IN OKOLJE: V.1 Varstvo okolja: V.1.1 Varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, svetlobnim in ionizirajočim sevanjem ter ostalimi imisijami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Šentjur - Občinska podlaga
Občina: ŠENTJUR

28.05.2008
 Statut Občine Šentjur (uradno prečiščeno besedilo) - Občinska podlaga
Občina: ŠENTJUR

20.05.2011

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si