RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o spremembi Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj - dokument


Občina: KRANJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (97/2013)
Datum sprejema: 20.11.2013 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 03.12.2013
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Energetika

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Energetski zakon - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Mestne občine Kranj- dokument - Občinska podlaga
Občina: KRANJ

28.04.2007
 Odlok o gospodarskih javnih službah (uradno prečiščeno besedilo)- dokument - Občinska podlaga
Občina: KRANJ


Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj - dokument
Občina: KRANJ
Datum objave:
Datum sprejema: 17.06.2009
Organ sprejema: Občinski svet

28.07.2009

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si