RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Dobrepolje


Občina: DOBREPOLJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (99/2013)
Datum sprejema: 24.10.2013 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.01.2014
Datum začetka veljavnosti: 18.12.2013
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.3 Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) (ZVO-1-UPB1) - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrepolje - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

06.03.1996
 Statut Občine Dobrepolje - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

21.03.2008

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Cenik oskrbe s pitno vodo, storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami in ravnanja s komunalnimi odpadki 26.04.2014
Občina: DOBREPOLJE
 Cenik oskrbe s pitno vodo, storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami in ravnanja s komunalnimi odpadki 15.07.2015
Občina: DOBREPOLJE
 Cenik ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dobrepolje 01.01.2016
Občina: DOBREPOLJE
 Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za ravnanje z odpadki na območju Občine Dobrepolje 26.03.2016
Občina: DOBREPOLJE
 Cenik oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki 13.05.2016
Občina: DOBREPOLJE
 Cenik čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Dobrepolje 13.10.2016
Občina: DOBREPOLJE
 Cenik oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki 01.04.2017
Občina: DOBREPOLJE

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Dobrepolje
Občina: DOBREPOLJE
Datum objave: 27.06.2002
Datum sprejema: 2002-06-04 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

12.07.2002

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si