RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Mestne občine Celje - dokument


Občina: CELJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (106/2013)
Datum sprejema: 03.12.2013 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka veljavnosti: 02.01.2014
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Celje 22.12.2015
Občina: CELJE
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Celje 09.02.2019
Občina: CELJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje 01.02.2014
Občina: CELJE
 Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Celje 01.02.2014
Občina: CELJE
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »OPPN za območje SMJ – KARE 9« 18.01.2014
Občina: CELJE
 Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2014 08.02.2014
Občina: CELJE
 Odlok o grbu in zastavi Mestne občine Celje 01.03.2014
Občina: CELJE
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje HUV-1 01.03.2014
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Začret 01.03.2014
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu gospodarske cone Vzhodne Trnovlje II 01.03.2014
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno sever 01.03.2014
Občina: CELJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje II 01.03.2014
Občina: CELJE
1  2  ... 45  46 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Mestne občine Celje
Občina: CELJE
Datum objave: 14.07.1995
Datum sprejema: 1995-06-05 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

29.07.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si