RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje - dokument


Občina: MIRNA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (107/2013)
Datum sprejema: 10.12.2013 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.12.2013
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe Javna podjetja

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje - dokument 06.05.2015
Občina: MIRNA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih družbah - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Šentrupert- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠENTRUPERT

27.02.2007
 Statut Občine Mokronog - Trebelno (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)- dokument - Občinska podlaga
Občina: MOKRONOG-TREBELNO

13.08.2010
 Statut Občine Mirna - dokument - Občinska podlaga
Občina: MIRNA

01.09.2011
 Statut Občine Trebnje- dokument - Občinska podlaga
Občina: TREBNJE

10.05.2014

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si