RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Piran (uradno prečiščeno besedilo) - dokument


Občina: PIRAN
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (5/2014)
Datum sprejema: 10.12.2013 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 31.12.2013
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Piran 22.07.2017
Občina: PIRAN
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Piran 07.07.2018
Občina: PIRAN
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Piran 03.02.2024
Občina: PIRAN

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Piran - Občinska podlaga
Občina: PIRAN

 Poslovnik Občinskega sveta Občine Piran - Občinska podlaga
Občina: PIRAN

31.05.2011

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o določitvi višine stroškov za odvoz nepravilno parkiranega vozila, stroškov varovanja vozila, stroškov odstranitve zapuščenega vozila in stroškov premestitve vozila ter stroškov priklenitve vozila 18.02.2014
Občina: PIRAN
 Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 01.03.2014
Občina: PIRAN
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Piran za leto 2014 01.03.2014
Občina: PIRAN
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Piran 15.03.2014
Občina: PIRAN
 Pravilnik o dodelitvi denarnih socialnih pomoči občanom v Občini Piran 15.03.2014
Občina: PIRAN
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 12.04.2014
Občina: PIRAN
 Sklep o določitvi višine takse in varščine za izdajo dovoljenja za promet tovornih vozil in avtobusov 28.04.2014
Občina: PIRAN
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran 28.06.2014
Občina: PIRAN
 Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2013 14.06.2014
Občina: PIRAN
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristanišču Piran 14.06.2014
Občina: PIRAN
1  2  ... 28  29 

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Statut Občine Piran
Občina: PIRAN
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Piran 31.12.2013
Občina: PIRAN

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si