RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Piran (uradno prečiščeno besedilo) - dokument


Občina: PIRAN
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (5/2014)
Datum sprejema: 10.12.2013 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 31.12.2013
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Piran - dokument 07.07.2018
Občina: PIRAN
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Piran - dokument 22.07.2017
Občina: PIRAN

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Piran
Občina: PIRAN
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Piran - dokument 31.12.2013
Občina: PIRAN

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Piran - Občinska podlaga
Občina: PIRAN

 Poslovnik Občinskega sveta Občine Piran- dokument - Občinska podlaga
Občina: PIRAN

31.05.2011

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjo kandidatko - dokument 11.01.2023
Občina: PIRAN
 Sklep o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju januar–marec 2023 - dokument 17.12.2022
Občina: PIRAN
 Sklep o razveljavitvi Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Ureditev razpršenega hotela v Padni« - dokument 29.10.2022
Občina: PIRAN
 Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami - dokument 22.10.2022
Občina: PIRAN
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2022 - dokument 22.10.2022
Občina: PIRAN
 Sklep o zavrnitvi Elaborata lokacijske preveritve - dokument 07.10.2022
Občina: PIRAN
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Marička - dokument 03.09.2022
Občina: PIRAN
 Odlok o ukrepih pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v Občini Piran - dokument 03.09.2022
Občina: PIRAN
 Sklep o lokacijski preveritvi za parcelo št. 1366/10 k. o. 2631 Portorož - dokument 02.09.2022
Občina: PIRAN
 Sklep o lokacijski preveritvi za parcelo št. 1328/1 k. o. 2631 Portorož - dokument 02.09.2022
Občina: PIRAN
1  2  ... 15  16 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si