RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o določitvi obveznih linij in voznega reda - dokument


Občina: KRANJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (10/2014)
Datum sprejema: 29.01.2014 Organ sprejema: Župan občine
Datum začetka uporabe: 07.02.2014
Datum začetka veljavnosti: 07.02.2014
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Promet in zveze

Navezuje na

Naziv Velja od
Sklep o določitvi obveznih linij in voznega reda - dokument 29.03.2014
Občina: KRANJ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prevozih v cestnem prometu - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Mestne občine Kranj- dokument - Občinska podlaga
Občina: KRANJ

28.04.2007
 Odlok o gospodarskih javnih službah (uradno prečiščeno besedilo)- dokument - Občinska podlaga
Občina: KRANJ

 Odlok o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu- dokument - Občinska podlaga
Občina: KRANJ

15.06.2013

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Sklep o določitvi obveznih linij in voznega reda - dokument
Občina: KRANJ
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Župan občine

24.06.2013

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si