RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Komenda - dokument (popr. 27.09.2013)


Občina: KOMENDA
Publikacija: Uradne objave Glasila Občine Komenda (6/2013)
Datum sprejema: 25.07.2013 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 01.08.2013
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o Spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostrskem načrtu Občine Komenda - dokument 28.11.2017
Občina: KOMENDA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Obvestilo o sprejetem planu - dokument 27.09.2013
Občina: KOMENDA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Statut Občine Komenda- dokument - Občinska podlaga
Občina: KOMENDA

02.06.1999
 Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Komenda- dokument - Občinska podlaga
Občina: KOMENDA

19.12.2007

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o sprejetju ureditvenega načrta območja MO-2 Moste
Občina: KOMENDA
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema:

 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Komenda
Občina: KOMENDA
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema:


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si