RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut občine Komenda (UPB1) - dokument


Občina: KOMENDA
Publikacija: Uradne objave Glasila Občine Komenda (2/2009)
Datum sprejema: 26.03.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 17.12.2005 Datum konca veljavnosti: 24.11.2015
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Sprememba in dopolnitev statuta Občine Komenda - dokument 29.10.1999
Občina: KOMENDA
 Statut Občine Komenda - dokument 02.06.1999
Občina: KOMENDA
 Spremembe in dopolnitve Statuta občine Komenda - dokument 17.12.2005
Občina: KOMENDA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Komenda 24.11.2015
Občina: KOMENDA
 Statut občine Komenda - dokument 24.11.2015
Občina: KOMENDA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Komenda- dokument - Občinska podlaga
Občina: KOMENDA

02.06.1999
 Poslovnik Občinskega sveta občine Komenda- dokument - Občinska podlaga
Občina: KOMENDA

02.06.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja KO5 hipodrom/športno središče - dokument 23.10.2018
Občina: KOMENDA
 Statut občine Komenda - dokument 24.11.2015
Občina: KOMENDA
 Statut občine Komenda - dokument 24.11.2015
Občina: KOMENDA
 Odlok o načinu opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb urejanja in vzdrževanja pokopališča in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebne dejavnosti v občini Komenda - dokument 17.11.2015
Občina: KOMENDA
 Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti v občini Komenda - dokument 17.11.2015
Občina: KOMENDA
 Sklep o razrešitvi dosedanje članice in imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Komenda - dokument 31.10.2015
Občina: KOMENDA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Komenda za leto 2015 - dokument 31.10.2015
Občina: KOMENDA
 Sklep o ukinitvi javnega dobra - dokument 31.10.2015
Občina: KOMENDA
 Sklep o ukinitvi in podelitvi statusa javnega dobra - dokument 26.09.2015
Občina: KOMENDA
 Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Komenda za programsko obdobje 2015 - 2020 - dokument 19.09.2015
Občina: KOMENDA
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si