RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Komen


Občina: KOMEN
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (46/2001)
Datum sprejema: 2001-04-19 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 23.06.2001 Datum konca veljavnosti: 28.10.2009
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Statut Občine Komen 28.10.2009
Občina: KOMEN

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Komen - Občinska podlaga
Občina: KOMEN

09.06.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o začasnem financiranju 14.07.2001
Občina: KOMEN
 Odlok o merilih za določanja plačil in načinu izvajanja socialno varstvene storitve "Pomoč družini na domu" 18.08.2001
Občina: KOMEN
 Sklep o začasnem financiranju 24.11.2001
Občina: KOMEN
 Pravilnik o sofinanciranju kulturnih in ljubiteljskih dejavnosti v Občini Komen 24.11.2001
Občina: KOMEN
 Pravilnik o prodaji, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Komen 24.11.2001
Občina: KOMEN
 Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2001 15.12.2001
Občina: KOMEN
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2002 15.12.2001
Občina: KOMEN
 Pravilnik o sofinanciranju športnih dejavnosti v Občini Komen 15.12.2001
Občina: KOMEN
 Sklep o začasnem financiranju 29.12.2001
Občina: KOMEN
 Odlok o pogojih, postopkih in merilih za dajanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe "dimnikarstvo" 12.01.2002
Občina: KOMEN
1  2  ... 18  19 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Komen
Občina: KOMEN
Datum objave: 25.05.1999
Datum sprejema: 1999-04-22 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

09.06.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si